a

Latest Posts:

Sorry, no posts matched your criteria.

Follow Us:

Yukarı Çık

Marka Mühendisi

Marka Mühendisi

Türk Dil Kurumuna göre

mühendis, İnsanların her türlü ihtiyacını karşılamaya dayalı yol, köprü, bina gibi bayındırlık; tarım, beslenme gibi gıda; fizik, kimya, biyoloji, elektrik, elektronik gibi fen; uçak, otomobil, motor, iş makineleri gibi teknik ve sosyal alanlarda uzmanlaşmış, belli bir eğitim görmüş kimsedir.

Modern anlamda mühendis, bilim insanlarının ürettiği teorik bilgiyi tekniker ve teknisyenlerin uygulayabileceği pratik bilgiye dönüştüren kişidir

Endüstri Mühendisliğinin tanımına gelince;

Endüs tri mühendisliği, insan, malzeme ve makineden oluşan bütünleşik sistemlerin tasarım, kuruluş ve geliştirilmesi ve yönetimi ile ilgilenen mühendislik dalı.

Çalışmalarında matematik, fizik ve sosyal bilimlerdeki özel bilgi ve becerileri mühendislik analiz ve tasarım ilke yöntemleriyle birleştirerek, bu sistemlerden elde edilecek sonuçları belirleyip, kestirerek değerlendiren ve disiplinler arası bir yaklaşım sergileyen endüstri mühendisleri, zaman, para, malzeme, enerji gibi kaynakların verimli kullanımına ve mühendislik hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarda bulunur.

şeklinde tanımlanmış.

Bu sene mesleğin 40. yılını kutladık. Bu özel sene için MMO(Makina Mühendisleri Odası) için hazırladığımız proje planında meslek adına ana vurguyu;

EM’ler olarak yapabileceğimiz çok şey olduğunu kendi aramızda hatırlamak/yeniden dile getirmek; gücümüzü, mesleğin yalnızca şirketler için çalışan mühendisler ordusu olmadığını, neredeyse her işin yanlış, eksik, usulsüz, insana ve emeğe karşı yapıldığı ülkemizde EM’lerin emekten yana, kamu yararını yükselteceği bilgi ve donanımı elinde bulundurduğunu ilgili makamlara ve topluma duyurmak olacaktır.

diyerek belirtmiştik.

Dünya değişiyor. Bu krizle beraber daha da net gördük ki, mühendisler artık ürün üretmek yerine hizmet anlamında,  konsept ve fikir üretme konusunda daha fazla yer almaya başlıyor. İşte bu açıdan yeni bir Marka Mühendisliği tanımı doğuyor.Marka mühendisliği nedir?

İşte endüstri mühendisleri olarak, sistem yaklaşımı ve büyük resmi görebilme ve bu açıdan geniş çerçeveli farklı düşünebilme bizlere topluma hizmet anlamında, hem firmalar bazında hem de sosyal sorumluluk bazında marka mühendisliği olma misyonunu yüklemektedir.

Marka mühendisi deyince sadece pazardaki ürünler markalaşması üzerine çalışmak anlaşılmasın, bu bir şehrin markalaşması, bir sivil toplum örgütünün markalaşması hatta bir kişinin markalaşması olarak düşünülebilir.

Ne yapar, nasıl markalaşma konusunda çalışma yapar marka mühendisleri?

Marka mühendisleri, ülkemizde yeni yeni dikkate alınan, yeni yeni önemsenen konsept bazlı iş yaklaşımını kurup, onun tutarlı bir şekilde, büyük resim içerisinde işlemesini ve ilerlemesini sağlar.

Mühendis, başta da tanımlandığı gibi matematik bilen, matematikten anlayan kişidir. Marka Mühendisi de, bu matematiği marka yaratma anlamında kullanır. Tasarım, slogan, logo marka olmada en önemli ve somut göstergelerdir. Marka mühendisi, işte bu en önemli olarak nitelendirilen araçların ana stratejisini, ana çatısını oluşturan verileri, ve verileri işleyip bilgiyi çıkaran, firma/kişi/şehir/sivil toplum örgütünü bu strateji çercevesinde yönlendiren bir misyona sahiptir. Yukarıda bulunan, buzdağının altını dolduran Pazar araştırmas, rakip analizi, tüketici araştırmaları, bölümleme, konumlandırma, strateji ve konsepte uygun brif hazırlama Marka Mühendisinin ana görevidir.

Endüstri mühendisleri de bu bakış açılarından dolayı marka mühendisleri olarak firma içinde, bu bilgilerden çıkardıkları stratejik yol için ilgili kişileri örgütleme misyonunu da üstlenirler. Örgütlenme diyorum,çünkü marka olmak markayı yaratan tüm paydaşların; ajansların, çalışanların, tüketicilerin hep beraber aynı algıyı benimsemesini ve bunun tutarlı bir şekilde devam ettirilmesi ile mümkündür.

Marka mühendisliği, pazarla ilgili tüm verileri değerlendirmek, rakipleri her açıdan ayrıntılı incelemek, mevcut firma yapısını ve pazar payını ortaya çıkarmak ve bu bilgiler dahilinde pazarda farklılaşacak konumu elde etmek açısından, ülkemiz adına da yeni yeni dikkate alınan bakış açısını yaratmaktadır.

Ülkemizde bu bakış açısı geliştikçe, bizler çok daha fazla uğraştıkça, markalaşmaya ciddi, stratejik ve mühendislik işi olarak bakan nice nice yol arkadaşları çıkacaktır.

Çünkü, bu toprakların nice nice dünya markaları yaratmaya çok ihtiyacı var….

Ömürden M. Sezgin

Marka Mühendisi

Yorum Yaz